Stavební společnost Bexte
jednička pro Vaše stavby

Kvalifikační certifikáty a osvědčení

  • Certifikáty ČSN EN ISO
  • Osvědčení o registraci v Seznamu odborných dodavatelů vedeném v rámci dotačního programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
  • Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců
  • Doklady prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem
  • Kvalifikační systémové certifikáty